Semla

Waste management and recycling are a big part of the Swedish identity

Semla

The cream buns known as ‘semlor’ are historically tied to Shrove Tuesday, as the ‘semla’ was the last festive food before Lent.

Norrlandsgatan

Semla

STORE

null

Norrlandsgatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Susanne Walström/imagebank.sweden.se

NORRMALM

Credits:
Lola A. Åkerström/imagebank.sweden.se

Menu