In the classroom

School in Sweden is free and compulsory between the ages of seven and sixteen, although most children start in a preschool (Kindergarten) class from age six

In the classroom

Schools in Sweden are financed by taxes. Responsibility for education rests on the local municipalities, but is regulated by the state.

Norrlandsgatan

In the classroom

STORE

null

Norrlandsgatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

NORRMALM

Credits:
Lena Granefelt/imagebank.sweden.se

Menu